Артка

Видеолекциялар

Видеолекциялар

Лекция 1

Көрүлө элек

1-КАДАМ – ТАЗАЛОО

Көрүп чыгууну баштоо

Лекция 2

Көрүлө элек

2-КАДАМ – КӨЗДҮН ТЕГЕРЕГИНДЕГИ ТЕРИГЕ КАМ КӨРҮҮ

Көрүп чыгууну баштоо

Лекция 3

Көрүлө элек

3-КАДАМ – АКТИВДЕШТИРҮҮ

Көрүп чыгууну баштоо

Лекция 4

Көрүлө элек

4-КАДАМ – НЫМДОО

Көрүп чыгууну баштоо