Артка

Видеолекциялар

Видеолекциялар

Лекция 1

Көрүлө элек

Био-активдүү кам көрүү: ваннаңдын текчесиндеги алдыңкы технология

Көрүп чыгууну баштоо

Лекция 2

Көрүлө элек

Эмне? Кайда? Качан? Эмне үчүн?

Көрүп чыгууну баштоо

Лекция 3

Көрүлө элек

Анти-эйдж экспертке 10 суроо

Көрүп чыгууну баштоо

Лекция 4

Көрүлө элек

Анти-эйдж экспертке 10 суроо

Көрүп чыгууну баштоо

Лекция 5

Көрүлө элек

Анти-эйдж экспертке 10 суроо

Көрүп чыгууну баштоо